Монтажный шаблон
Монтажный шаблон для вытяжек KRONA

KRONA Монтажный шаблон

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ ВЫТЯЖЕК
 • Ameli 600 inox PB,
 • Ameli 600 inox S,
 • AMELI 600 white PB,
 • Ameli 600 white S,
 • Ameli 900 inox PB,
 • Ameli 900 inox S,
 • AMELI 900 white PB,
 • Ameli 900 white S,
 • KAMILLA 450 (1 мотор),
 • KAMILLA 500 BLACK,
 • KAMILLA 500 BROWN,
 • KAMILLA 500 INOX,
 • KAMILLA 500 WHITE,
 • KAMILLA 600 black (1 мотор),
 • KAMILLA 600 BLACK (2 мотора),
 • KAMILLA 600 BROWN (1 мотор),
 • KAMILLA 600 GLASS BLACK,
 • KAMILLA 600 GLASS WHITE,
 • KAMILLA 600 INOX (1 мотор),
 • KAMILLA 600 INOX (2 мотора),
 • KAMILLA 600 SUPERNOVA B,
 • KAMILLA 600 SUPERNOVA W,
 • KAMILLA 600 white (1 мотор),
 • KAMILLA 600 WHITE (2 мотора),
 • Kamilla 6002DN BLACK,
 • Kamilla 6002DN IX,
 • Kamilla 6002DN WH,
 • KAMILLA Dark Glass,
 • KAMILLA POWER 600 INOX 3,
 • Kamilla R,
 • KAMILLA sensor 600 black (2 мотора),
 • KAMILLA sensor 600 inox (2 мотора),
 • Kamilla sensor 600 white glass (2 мотора),
 • KAMILLA slim 500 inox (1 мотор),
 • KAMILLA slim 500 inox/inox (1 мотор),
 • KAMILLA slim 500 ivory (1 мотор),
 • KAMILLA slim 500 white (1 мотор),
 • Kamilla slim 600 black/inox (1 мотор),
 • Kamilla slim 600 black/inox (2 мотора),
 • Kamilla slim 600 inox (2 мотора),
 • Kamilla slim 600 inox/inox (1 мотор),
 • Kamilla slim 600 inox/inox (2 мотора),
 • Kamilla slim 600 ivory (1 мотор),
 • Kamilla slim 600 ivory (2 мотора),
 • Kamilla slim 600 white (1 мотор),
 • Kamilla slim 600 white (2 мотора),
 • KAMILLA WOOD (2 мотора),
 • KERRY 600 INOX PB,
 • KERRY 600 WHITE PB,
 • MINI 600 INOX,
 • MINI 600 WHITE,
 • MINI 600 WHITE slider,
 • MINI 900 INOX,
 • MINI 900 WHITE,
 • MINI 900 WHITE slider,
 • Monika 600 inox,
 • Monika 900 inox